parallax background

DVORAC KRALJA NIKOLE

 

Dvorac kralja Nikole sagrađen  je po planu Josipa Sladea, arhitekte iz Trogira. Ova reprezentativna građevina podignuta je za potrebe crnogorskog dvora. Vizija kralja Nikole bila je da Nikšić ima reprezentativne građevine-Sabornu crkvu, dvor, velike parkovske površine i zabran Trebjesa.

Zidana je od poluobličastog tesanog kamena. Fasade su oživljene bogato naglašenim prozorima.

Dvor je služio kao ljetnja rezidencija crnogorskom vladaru.

Dvorac ima kvadratnu osnovu u sredini, sa kojom se oformljuje atrijum. Glavni građevinari bili su italijanski majstori. Lice dvora okrenuto je prema zapadu i čine ga dva reda arkada, po 11 stubova. Sa strane su dva krila dvora. Zidan je od poluobličastog tesanog kamena. Fasade su oživljene bogato naglašenim prozorima.

U dvorcu se sada nalazi muzej i arheološka zbirka sa praistorijskog lokaliteta Crvena stijena.

Tu su i druge zbirke koje se odnose na antiku, srednji vijek, oslobodilačke ratove i etnološka zbirka.

Latitude: 42.769404 | Longitude: 18.951513