Projekat "Život na granici BiH / CG - stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije" se provodi na području grada Trebinja i opštine Bileća u BiH te opština Nikšić i Plužine u Crnoj Gori. Opšti cilj projekta je razviti funkcionalnu međusektorsku saradnju i povezati kulturno-istorijsku i prirodnu baštinu sa turizmom u prekograničnom području. Specifični cilj je stvaranje i promocija zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda ohrabrivanjem partnerstava u kulturi i turizmu i obnavljanjem zanemarene kulturne i istorijske baštine u projektnim područjima.

Glavne projektne aktivnosti su:
- Mapiranje nedovoljno valorizovanih objekata i lokacija kulturno-istorijske baštine koji će biti uključeni u zajedničke turističke prekogranične proizvode Trebinja, Bileće,Nikšića i Plužina;
- Razvijanje digitalnih i štampanih prezentacija nove turističke ponude u prekograničnom području zasnovanih na tradicionalnim vezama i običajima;
- Izrada zajedničkog plana za standardizovano i održivo upravljanje kulturno-istorijskim spomenicima, lokacijama i objektima identifikovanim na projektnom području;
- Revitalizacija kulturno-istorijske baštine kroz "pilot intervencije" u obje projektne zemlje;
- Komunikacijske i promotivne aktivnosti koje uključuju štampane, digitalne i video alate i pristupe.

Realizacija projekta počela je u januaru 2018. godine, a projekat traje 16 mjeseci.
Ukupna vrijednost projekta je 331.712,56 eura, od čega Evropska unija finansira 85% sredstava, a preostali iznos kofinansiraju Grad Trebinje, JU "Kulturni centar" Trebinje i JU"Centar za kulturu" Plužine.
Lokacije - Objekti
27 Septembra, 2018

ARSLANAGIĆA (PEROVIĆA) MOST

  Arhitekte za ovaj most kažu da nema elegantnijeg, za mostarski Stari most da nema […]
29 Septembra, 2018

BANJ VIR

  Stari Trebinjci tvrde da je Banj vir dobio ime po jednom banu koji se […]
1 Oktobra, 2018

BEDEM, NIKŠIĆ

  Prema svim raspoloživim istorijskim zapisima stari grad Onogošt je nastao još u IV vijeku […]
29 Septembra, 2018

CAREV MOST

  Iako star više od jednog vijeka, Carev most i danas privlači pažnju brojnih znatiželjnika […]
27 Septembra, 2018

ČESMA BARONA ĐURA BABIĆA

  Česma je izgrađena 1890. godine “sposobnošću carskog podmaršala Đura baruna Babića” i postavljena na […]
2 Aprila, 2019

CRKVA SVETOG ARHANĐELA MIHAILA

U crkvi je sačuvan kvalitetno skroman, ali, u isto vrijeme, jedan od najoriginalnijih fresko ansambla […]
1 Oktobra, 2018

CRKVA SVETOG ĆIRILA I METODA

  “Nikšićka ljepotica”, kako je velečasni Ciril Zajec znao nazvati novu katoličku crkvu, više od […]
27 Septembra, 2018

CRKVA SVETOG KLIMENTA

  Iako nevelika, crkva svetog Klimenta u trebinjskom naselju Mostaći bogato je živopisana tako da […]
29 Septembra, 2018

CRVENA STIJENA

  Arheološki lokalitet Crvena stijena posjeduje najduži arheološki kontinuitet u čitavoj Evropi, počev od paleolita, […]
29 Septembra, 2018

DVORAC KRALJA NIKOLE

  Dvorac kralja Nikole sagrađen  je po planu Josipa Sladea, arhitekte iz Trogira. Ova reprezentativna […]
2 Aprila, 2018

DŽAMIJA HASAN-PAŠE PREDOJEVIĆA

  Hasan-paša Predojević je, još kao dijete, odveden u Istanbul, Turska, gdje je primio islam […]
29 Septembra, 2018

DŽAMIJE U STAROM GRADU

  Džamije u starom gradu kompletiraju i upotunjuju sliku Starog grada te daju patinu i […]
1 Oktobra, 2018

GRČKO GROBLJE

  Nekropola stećaka “Grčko groblje”, Zagrađe, predstavlja lokalitet-arheološko nalazište pod UNESCO-ovom zaštitom. Nekropola stećaka “Grčko […]
29 Septembra, 2018

HADŽI ISMAILOVA DŽAMIJA

  U Nikšiću su postojale četiri džamije: Pašina džamija, Hadži Danuša, Donjogradska i džamija u […]
29 Septembra, 2018

KAMENE OČI

  Nedjeljka Marića, novinara lokalne novine “Glas Trebinja“ iz Trebinja, u najmanju ruku je zbunio […]
1 Oktobra, 2018

KANJON RIJEKE KOMARNICE

  Komarnica je dio vodotoka rijeke Pive. Komarnica izvire pod Durmitorom i do ušća u […]
27 Septembra, 2018

KOLA NA TREBIŠNJICI

  Francuski geograf i etnolog Gijom Ležan, boraveći u Trebinju u ljeto 1858. godine, opisuje […]
2 Aprila, 2019

KOMPLEKS AUSTROUGARSKIH UTVRĐENJA

Trebinje ima ukupno tridesetak fortifikacionih objekata koji su smješteni kako u samom gradu tako i […]
1 Oktobra, 2018

KULA LAZARA SOČICE

  Vojvoda Lazar Sočica, starohercegovački i crnogorski junak iz Pive, rođen je u Plužinama 1838.godine. Bio je […]
27 Septembra, 2018

MANASTIR DOBRIĆEVO

  Narodno predanje govori da je manastir Dobrićevo zadužbina prvog hrišćanskog cara Konstantina i njegove […]
7 Februara, 2019

MANASTIR KOSIJEREVO

  Lijep, skladan, sav u sivkasto bijelom kamenu, pomalo monumentalan je manastir Kosijerevo koji se […]
1 Oktobra, 2018

MANASTIR PIVA

  Pivski manastir i crkvu Uspenja Presvete Bogorodice sagradio je Mitropolit Hercegovački, Makarije Sokolović, Patrijarh […]
1 Oktobra, 2018

MANASTIR ZAGRAĐE

  Manastir Zagrađe, zadužbina hercega Stefana Vukčića Kosače, izgrađen je u prvoj polovini XV vijeka […]
1 Oktobra, 2018

MOST NA MOŠTANICI

  Sigurnih istorijskih podataka o dobu gradnje mosta na Moštanici nema, ali mnogi naučnici smatraju […]
27 Septembra, 2018

NEKROPOLA STEĆAKA

  Ova nekropola nastala je 1964. godine odlukom Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i  prirodnog nasljeđa […]
27 Septembra, 2018

PAVLOVA PEĆINA

  Jedan od praistorijskih lokaliteta, smješten dva kilometra od Petro-Pavlovog manastira u mjestu Čičevo kod […]
1 Oktobra, 2018

PEĆINA POD TREBJESOM

  Zbog svojih prirodnih karakteristika, velikog naučnog značaja, estetske, pejzažne, kulturno istorijske i sportsko rekreativne […]
29 Septembra, 2018

RIJEKA TREBIŠNJICA

  U sjevernoj Hercegovini, u masivu planina Lebršnik, Zelengora, Volujak i  Maglić,  na prevoju Čemerno […]
1 Oktobra, 2018

SABORNA CRKVA SVETEOG VASILIJA OSTROŠKOG

  Saborna crkva Sveteog Vasilija Ostroškog u Nikšiću se u svojoj koncepcijskoj postavci naslanja na […]
1 Oktobra, 2018

SOKO GRAD

  Soko Grad je tvrđava u Crnoj Gori  koja se nalazi između Pive i Tare, na sat hoda od […]
27 Septembra, 2018

SPOMEN HEROJIMA PALIM ZA SLOBODU (1914-1918.)

  Pjesnik i diplomata Jovan Dučić volio je rodni grad Trebinje i trudio se da […]
27 Septembra, 2018

SPOMENIK PETRU II PETROVIĆU NJEGOŠU

  Ovo je prvi spomenik Njegošu ne samo na prostoru bivše Jugoslaije, nego i šire, […]
27 Septembra, 2018

SPOMENIK ŽRTVAMA FAŠIZMA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

  Ovaj spomenik  završen je 1953. godine i postavljen na sadašnju lokaciju koja je vidljiva […]
27 Septembra, 2018

STARI GRAD KLOBUK

  Stari grad Klobuk se prvi put spominje u XI vijeku u vijeme borbe između […]
27 Septembra, 2018

TREBINJSKI PLATANI

  Hortikulturno uređenje Trebinja išlo je u više pravaca. Nakon austrougarske okupacije 1878. godine, a […]
13 Februara, 2019

TRNOVAČKO JEZERO

  Trnovačko jezero je po prirodi nastanka ledničko jezero i tokom zime je često zamrznuto, […]
1 Oktobra, 2018

UŠĆE RIJEKA TARE I PIVE

  Spajanjem rijeka Pive i Tare, kod Šćepan polja, na nadmorskoj visini od 470 m, […]
2 Aprila, 2019

VIJENAC-STARO GRADSKO JEZGRO

  Riječ je o arheološki i arhitektonski nedovoljno istraženom području, ali više lokaliteta iz okoline […]
1 Oktobra, 2018

VLADIČINA VODA

  Velimlje je jedino naselje Banjana koje je već krajem devetnaestog vijeka steklo status varoši […]
1 Oktobra, 2018

VUKOV MOST

  Kada govorimo o mostovima na nikšićkim rijekama svakako jedan od onih koji zavređuje pažnju […]

Video prilozi RTCG-a i RTRS-a o projektu “Život na granici BiH/CG – Stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije“