parallax background

DŽAMIJE U STAROM GRADU

 

Džamije u starom gradu kompletiraju i upotunjuju sliku Starog grada te daju patinu i miris orijenta razbacanim uskim ulicama i kućama, ali i širokim platoima popločanim već izlizanim i ispucalim kamenim pločama. Stari grad Trebinje, kao izvorno orijentalno kulturno-istorijsko nasljeđe, jedini je stari grad građen u Osmanskom periodu u kom se osjeća arhitektonski uticaj mediterana definsan velikim kućnim otvorima i širokim ulicama sa dvije pjacete (trga) oko kojih je i nastajalo naselje.

Priča koja se prenosi „sa koljena na koljeno“ je da je starija Careva džamija izgrađena od kamena srušene džamije, a koja potiče sa kraja XVII vijeka i koja se nalazila u trebinjskom naselju Police, što vidimo u popisu iz 1701. godine. Careva džamija podignuta je 1719. godine zahvaljujući Osman-paši Resulbegoviću, a posvećena je sultanu Ahmedu III. Ova džamija izgrađena je na manjem trgu u Kastelu, a uz džamiju se nalaze česma i mezar u kome je, kako legenda kaže, ukopan neki mujezin koji je učeći ezan pao sa munare i na tom mjestu je ukopan.

Osman-paša Resulbegović, kao svoju zadužbinu, 1726. godine gradi novu i veću džamiju. u Starom gradu, nedaleko od gradske kapije (Hadžihasanovića kule) odnosno, u austrijskom periodu, izgrađene ulazne građevine iznad tunela i “na čekme” ćuprije.

Osman-pašina džamija je najprostranija i najukrašenija džamija u Istočnoj Hercegovini. Sa svojom vitkom munarom spada među prve u Hercegovini. Građena je od tesanog kamena, a pokrivena četverostrešnim krovom. Uz desni zid podignuta je kamena munara  oktogonalnog oblika, visine 16 metara i spada među najljepše u Hercegovini. Prostrana je, svijetla i aukustična. Zidovi i mihrab ukrašeni su divnim ornamentima i kaligrafijom. Predvorje je natkriveno jednom kupolom.

Obzirom da su obje džamije, koje su inače nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine, gradili dubrovački majstori vidljivi su ornamenti mediteranske arhitekture.

Careva džamija – Latitude: 42.710621, Longitude: 18.347747

Osman pašina džamija – Latitude: 42.710767, Longitude: 18.346449