parallax background

HADŽI ISMAILOVA DŽAMIJA

 

U Nikšiću su postojale četiri džamije: Pašina džamija, Hadži Danuša, Donjogradska i džamija u Grudskoj mahali. Jedina je ostala sačuvana ona u Grudskoj mahali. Džamija u gradu Nikšiću, koja i danas postoji, smještena je u Grudskoj mahali. Ovu bogomolju podigao je o svom trošku nikšički trgovac hadži Ismail Lekić, iz grudskog bratstva Mehmednikića, 1807. godine (1219. po hidžri). Džamija je podignuta na mjestu džamije koja je oštećena prilikom crnogorsko-ruskog napada na Nikšic 1807. godine.

Džamija u Nikšiću svjedoči o vremenu turske vladavine na ovim prostorima, a ujedno predstavlja znak tolerancije i skladnog života više vjera i konfesija. Kroz njenu istoriju se uči i o razvoju grada Nikšića, kako pod Turskom, tako i pod Crnogorskom vlašću.

Hadži Ismailova džamija je veoma jednostavna građevina. Kvadratna osnova je manjih dimenzija, a objekat je pokriven četvorosvodnim krovom. Unutrašnjost džamije je takođe jednostavna.

U džamiju se ulazi kroz malo predvorje koje je podijeljeno na dva dijela, u desnom je smještena gusulhana, a u lijevom mektebska učionica, odnosno kancelarija imama ili nekog drugog službenika džamije. 

Hadži Ismailova džamija је stavljena je pod zaštitu države 1952. godine kao istorijski spomenik, ne zbog svoje arhitektonske vrijednosti nego kao jedini spomenik kulture iz doba Turaka na teritoriji Nikšića.