parallax background

SABORNA CRKVA SVETEOG VASILIJA OSTROŠKOG

 

Saborna crkva Sveteog Vasilija Ostroškog u Nikšiću se u svojoj koncepcijskoj postavci naslanja na prethodnu tradicionalnu gradnju, ali se u svom procesu projektovanja i građenja izdvaja kao jedinstvena cjelina i predstavlja kvalitativni pomak u građjenju pravoslavnih hramova na teritoriji Crne Gore.

Saborna crkva Sveteog Vasilija Ostroškog u Nikšiću je dijelo ruskog arhitekte Mihaila Timofejeviča Preobraženskog.

Stvaranjem Zahumsko-raške eparhije 1878. godine donijeta je odluka da njeno središte bude u Nikšiću.

Crkva je služila kao Saborni hram Zahumsko-raške eparhije sve do 1931. godine kada je ova eparhija ukinuta i priključena mitropoliji Crnogorsko-primorskoj.

Posjeduje kulturne vrijednosti od nacionalnog značaja (autentičnost i integritet, stepen očuvanosti, arhitektonski, ambijentalni, vaspitno-obrazovni značaj).

Po predlogu inžinjera Josipa Sladea, Petrova glavica je izabrana kao najbolje mjesto za podizanje crkve. Kamen temeljac je postavljen 04. jula 1895. godine. Gradnja je trajala pet godina. Arhitekta Preobraženski je projektovao Sabornu crkvu po uzoru na vizantijske Crkvene osnove upisanog krsta. Izgradnju su materijalno pomogli sinod Ruske pravoslavne crkve i ruski car Nikolaj.

Latitude: 42.770077 | Longitude: 18.95257