parallax background

MANASTIR ZAGRAĐE

 

Manastir Zagrađe, zadužbina hercega Stefana Vukčića Kosače, izgrađen je u prvoj polovini XV vijeka iznad sastavaka rijeka Pive i Tare, a u središtu drevne srpske oblasti Huma.

Crkva manastira Zagrađe posvećena je rođenju Svetog Jovana Krstitelja. Manastir se nalazi na otprilike pola puta od srednjovjekovnog utvrđenog grada Sokola i Šćepan Polja-mjesta koje se, pod toponimom Međurječje, prvi put pominje još u izvještajima vizantijskih hroničara iz X vijeka.

Ktitor manastira Herceg Stefan (1404.-1466.) bio je unuk poznatog vojvode Vlatka Hranića Vukovića koji je kao vojskovođa, na čelu vojske kralja Tvrtka, učestvovao u Kosovskom boju.

Ova crkva je, u arhitektonskom smislu, u osnovi izraz nadahnuća raškom školom graditeljstva koja sobom predstavlja dokazanu uspješnu kombinaciju istočne i zapadne crkvene arhitekture. Na njoj je primjetan i kontinuitet tih stremljenja uklopljenih na takav način da budu u funkciji pravoslavno-hrišćanskog bogosluženja.

Ovdje treba napomenuti izvanredna statička rješenja koja su omogućila da crkva ostane pod svojom kupolom skoro 600 godina iako je olovni pokrivač sa nje skinut odmah po dolasku Turaka da bi njime bila pokrivena tada novoizgrađena Aladža džamija u Foči.

Latitude: 43.345257 | Longitude: 18.853551