parallax background

PAVLOVA PEĆINA

 

Jedan od praistorijskih lokaliteta, smješten dva kilometra od Petro-Pavlovog manastira u mjestu Čičevo kod Trebinja, je i “Pavlova pećina”. Sama pećina se sastoji od nekoliko dvorana u kojima dominiraju masivni oblici pećinskih stubova građenih od krupnih kristala kalcita. U jednoj od pećinskih prostorija nalazi se i malo jezero oko kog je stvoreno više legendi što ovoj pećini daje poseban značaj. Prema narodnom predanju za vodu iz jezerca u “Pavlovoj pećini“ postoji vjerovanje da ima čudotvorna svojstva pa će djevojke koje se u toj pećini na Petrovdan umiju vodom iz jezera cijelu godinu biti lijepe i privlačne te će se one neudate udati, a one udate biti voljenije. Za ovu vodu postoji i narodno vjerovanje da pomaže i nerotkinjama.

Jedna od legendi bazirana je i na narodnom predanju koje kaže da je u ovu pećinu dolazio sveti apostol Pavle pa joj otuda i ime “Pavlova pećina”. On je, kao Hristov učenik, krijući se od rimske vlasti u ovoj pećini propovjedao prvim hrišćanima pa se zbog toga i danas, u “Pavlovoj pećini” tradicionalno, na Petrovdan (12. juli), na crkvenoj službi,  okuplja veliki broj vjernika i sveštenika. Pećina ima i kameni oltarski dio i ikonu svetog apostola Pavla.

Istorijska podloga za narodno predanje o prisustvu svetog Pavla u Hercegovini potpuno je evidentna jer je svetopavlovski kult u pećini, prema svjedočenjima mještana okolnih sela, trajao sve do Drugog svjetskog rata. Od 1945. godine počinje da se gubi, ali se nakon 1995. godine u ovoj pećini ponovo održava liturgija i krštenja.

Izvedena su nepotpuna arheološka istraživanja “Pavlove pećine” i pronađeni razni artefakti koji potvrđuju postojanje kulta. Pećina je smještena u brdskom masivu iznad sela Bihovo, u tipičnom kraškom ambijentu. Do sada pećinu je preliminarno istraživao samo prof. dr Đorđe Janković koji je, nakon tog istraživanja, preliminarno uporedio  nova arheološka saznanja sa  svjedočanstvom samog svetog Pavla da je širio hrišćanstvo do Ilirika (Poslanica Rimljanima) i sa  vrlo obimnim narodnim predanjem o Pavlovom boravku u Iliriku (Trebinje, Mljet i manastir Krka).

“Pavlova pećina” je pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i spada u prirodno dobro III kategorije.

GPS: 42 39’ 57.00” N , 18 18’ 51.00” E