parallax background

UŠĆE RIJEKA TARE I PIVE

 

Spajanjem rijeka Pive i Tare, kod Šćepan polja, na nadmorskoj visini od 470 m, nastaje rijeka Drina koja pripada crnomorskom slivu. Rijeke izvornice teku u pravcu sjeverozapada niz tektonsku strukturu visokog karsta. Jaka erozija u krečnjačkim masivima proizvela je gotovo neprohodne duboke i uske kanjone.

I Piva i Tara su rijeke u sjeverozapadnoj Crnoj Gori. Tara je duga 141 kilometar i izvire na otprilike 2. 000 metara nadmorske visine ispod planine Komovi koja je deo Prokletija. Kanjon rijeke Tare je dubok 1. 333 metra što ga čini najdubljim u Evropi, a drugim u svijetu, posle kanjona rijeke Kolorado. Veći dio rijeke Tare (uključujući i njen kanjon) je pod UNESCO-vom zaštitom. Poznata je i kao “Suza Evrope”. U cijelom toku voda iz rijeke se može slobodno piti. Ova rijeka je idealna za splavarenje, rafting i ribolov.

Piva je duga 91 km. U kanjonu rijeke Pive 1975. godine, podizanjem brane Mratinje, stvoreno je vještačko Pivsko jezero dugačko oko 45 kilometara, a na pojedinim mjestima njegova dubina iznosi i više od 200 metara. Rijeka Piva je nevjerovatno čista, a voda je konstantno pitka. Pivsko jezero smatra se najvećim rezervoarom pitke vode na svijetu. Brana Mratinje visoka je 220 metara i spada među najveće brane te vrste u Evropi. Pogled na branu je veličanstven, a ona djeluje nestvarno i impozantno.

Područje ušća Pive i Tare kod Šćepan polja obiluje brojnim rafting kampovima sa tradicionalnom kuhinjom. Čitavo područje je pogodno za planinarenje i biciklizam. Ostale aktivnosti uključuju brojne sportove na vodi, kanjoning, slobodno penjanje i foto safari.

Latitude: 43.348213 | Longitude: 18.839868