parallax background

VLADIČINA VODA

 

Velimlje je jedino naselje Banjana koje je već krajem devetnaestog vijeka steklo status varoši i živjelo je kao činovničko-trgovačko naselje sve do 1960, kada je izgubilo status opštinskog centra. No, i dalje se uzima kao varoš sa mjesnom kancelarijom.

Banjani su bezvodni kraj i stanovnici ovog kraja grade rezervoare za sakupljanje kišnice. Ti rezervoari u Banjanima se nazivaju – vode.

Ranije su ljudi “vode” dubili u jednoj stijeni, a za sabirnu površinu zvanu splov, koristili su prostraniji stjenoviti blok ravnije površine. Najveću takvu plemensku vodu sagradio je 1905 Vladika Sava Kosanović.

Zadužbina Vladike Save Kosanovića poznata je u Crnoj Gori kao Vladičina voda i ima zapreminu 1300 metara kubnih, a splov zahvata više stotina metara kvadratnih. U narodu se vjeruje da Vladičina voda ima ljekovita svojstva i narod čitavog kraja se jednom godišnje okuplja na Vladičinoj vodi uz zanimljiv kulturno zabavni program.

Latitude: 42.819937 | Longitude: 18.635857