parallax background

VUKOV MOST

 

Kada govorimo o mostovima na nikšićkim rijekama svakako jedan od onih koji zavređuje pažnju da bude pomenut je i most na rijeci Zeti, na Kapinom polju, koji potiče još iz turskog doba, a koji je nekada nosio naziv Begov most.

Preko ovoga mosta vodili su putni pravci prema Risnu i Trebinju, a podaci o tome koje je tačno godine podignut ne postoje. To je tako sve bilo do 1807. godine kada su ga prilikom napada na grad Onogošt porušili Crnogorci sa Petrom I i 1. 000 Rusa pod komandom potpukovnika Zabjelina. Nakon toga prelasci preko rijeke Zete za lokalno stanovnoštvo bili su otežani i opasni.

Trebalo je da prođe gotovo osamdeset godina da se ovaj most obnovi, a za njegovu obnovu založio se kralj Nikola prilikom jedne posjete Nikšiću krajem marta 1888. godine kada je naredio da se tokom ljeta iste godine na mjestu Begova mosta izgradi novi i da se po njegovoj želji nazove Vukov most po poznatom crnogorskom junaku Vuku Mićinoviću.

Latitude: 42.780689 | Longitude: 18.921783