Trebinje

27 Septembra, 2018

PAVLOVA PEĆINA

  Jedan od praistorijskih lokaliteta, smješten dva kilometra od Petro-Pavlovog manastira u mjestu Čičevo kod […]
27 Septembra, 2018

STARI GRAD KLOBUK

  Stari grad Klobuk se prvi put spominje u XI vijeku u vijeme borbe između […]
27 Septembra, 2018

ARSLANAGIĆA (PEROVIĆA) MOST

  Arhitekte za ovaj most kažu da nema elegantnijeg, za mostarski Stari most da nema […]
27 Septembra, 2018

CRKVA SVETOG KLIMENTA

  Iako nevelika, crkva svetog Klimenta u trebinjskom naselju Mostaći bogato je živopisana tako da […]